Filip Dings

Auteur van 'Zuurstof voor het Leven'

Ik schreef dit boek tijdens mijn tweeënvijftigste levensjaar, na zeventien jaar zoeken, testen en ontwikkelen. De aanleiding voor het boek was de vraag: hoe worden mensen gelukkig?

Zoektocht

Zou er een simpele methode kunnen bestaan die tot duurzaam menselijk geluk kan leiden? Is succes en geluk maakbaar?Pessimisten denken van niet…

Ik denk van wel.

Ik heb er jarenlang onderzoek naar gedaan, er met honderden mensen over gesproken en duizenden cases geanalyseerd. Uit al die ideeën, inzichten en gesprekken heb ik een methode gepuurd die ik graag met je wil delen.

Bio

Filip Dings is een ingenieur die na 20 jaar werken voor multinationals besloot zelf ondernemer te worden. 17 jaar lang werkte hij aan een methode voor het leven die eenvoudig moest zijn, ondanks onze complexe en harde maatschappij. Gesprekken met mensen van over de hele wereld en in alle lagen van de bevolking vormden de basis voor dit werk.  Als een alomvattend atoommodel groeide deze basis uit tot wat je in dit boek kan lezen. Simpel en bruikbaar voor iedereen. Echte zuurstof voor het leven.