Organisaties

die wij graag in de verf zetten

Homaar is een plek in Wetteren waar je als jongere tussen 15 en 23 jaar hiervoor ruimte krijgt. Je kan gedurende één of twee weken overdag terecht in het huis om even op adem te komen, stil te staan bij jouw thema’s en erna met ‘goesting’ verder te kunnen gaan. We gaan er actief aan de slag, zodat je al je talenten kan (her)ontdekken en die sterktes kan gebruiken op school, in je opleiding, thuis, in je relatie of in je job.

De Oever vzw begeleidt 151 kinderen en jongeren en de mensen die voor hen belangrijk zijn. Samen met alle betrokkenen zoeken ze naar de juiste begeleidingformule op maat. Ze kunnen thuisbegeleiding combineren met maatzorg vanuit hun gespecialiseerde afdelingen in Hasselt, Houthalen, Heusden-Zolder en Genk.

De Wiekslag vzw helpt minderjarigen en hun familie om veilig en goed samen te leven. Daarvoor werken we altijd samen met de mensen die voor het gezin belangrijk zijn (ouders, broers, zussen, andere familieleden, vrienden, leerkrachten,…).

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.  Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten.

Een behoorlijk aantal jongeren vinden maar zeer moeizaam hun weg in onze steeds meer op het individu gerichte samenleving. Voor jongeren vanaf 12 jaar wil LEJO hier een antwoord op bieden door samen met deze jongeren op pad te gaan. Jongeren begeleiden vanuit een doorgedreven ervaringsgerichte en procesmatige aanpak is hierbij ons handelsmerk.

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het CAW. Wanneer je beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg ‘tussen de mensen zijn’ in een inloopcentrum, of informatie en advies geven. Maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp wanneer de nood hoog is. Jij bepaalt steeds wat er gebeurt.

L.I.F.E Groepen.

Als mensen een boek lezen wordt er gemiddeld 10 % onthouden en 2 % toegepast.
Om het vliegwiel van toenemende ” Zuurstof in je leven ” op gang te trekken, blijkt het nuttig om met een aantal positieve mensen
samen het concept uit te diepen en ervaringen te delen , nadat je het boek gelezen hebt. Heb je zin of interesse om deel te nemen aan een L.I.F.E groep, schrijf je dan hier in.

Draag jouw steentje bij

1 op 10 jongeren is verslaafd.
Het aantal zelfmoorden stijgt elk jaar.
Het antidepressivagebruik explodeert.